dinsdag 14 januari 2014

Moe


Raakt u ook zo uitgeput van al die soortgenoten – van welk land of welke stad zij ook afkomstig zijn – die het beter weten of gedetailleerder ménen te weten dan u? Zo had ik laatst in het Concertgebouw geluisteren naar een weldadig pianoconcert toen iemand in de pauze me ongevraagd mededeelde dat dit werk ontsproten was aan het brein van een meneer met de achternaam Mozart. Het glas met spiritualiën dat ik in mijn handen had, flikkerde terstond op het hoogpolige muzikale Van Baerlestraattapijt en spatte driftig uiteen in ontelbare kleine druppels en glassplinters. Dat komt er nou van, dacht ik zuchtend, wanneer men mij ongevraagd informatie verstrekt. Ik antwoordde dat de trein naar Groningen die avond waarschijnlijk vertrok van perron 8b in het aan het brein van Cuypers ontsproten Centraal Station, maar daar had deze persoon weer geen boodschap aan. Waar deze opmerking op sloeg?, vroeg hij bedremmeld. Hij kwam uit Middelburg.

1 opmerking: