dinsdag 19 april 2016

Slow News

Vrijdag 15 april was het 151 jaar geleden dat de Amerikaanse president Abraham Lincoln werd vermoord. Zoiets zou je nu na 1 minuut via Twitter of Google-nieuws horen. Maar toentertijd duurde het 10 dagen voordat het nieuws tot in ons land doordrong. 

De Leydse Courant meldt op 25 april 1865:

Berigten uit New York van 15 April bevatten het volgende (reeds gisteren of afzonderlijk medegedeeld): 
Gisteren avond is er in den schouwburg te Washington door een onverlaat  een schot gelost op den heer Lincoln; die ten gevolg daarvan reeds heden morgen overleden is. Bijna gelijktijdig heeft er ook een aanslag plaats gehad op het leven van den heer Seward (minister van buitenlandse zaken). Ook deze zal, naar men denkt, niet in het leven blijven. Wegens den dood van den heer Lincoln is de beurs gesloten. 
==Einde bericht==